< návrat späť

Volejbal po roku 1945 

V r.1986 mal volejbalový oddiel vyše 120 členov, všetko aktívnych volej­balistov. Oddiel mal 6 družstiev v súťa­žiach. Každé družstvo hralo v krajskom majstrovstve Stredoslovenského kra­ja. Volejbalisti úspešne reprezentovali mesto vyše 20 rokov. Muži a dorastenky sa dostali do najvyššej súťaže na Slovensku. Tento úspech sa dosiahol pod vedením tréne­rov Ing.L.Kapitána a Ing.I.Lobíka. V decembri 1985 bola dostavaná športová hala s kapacitou cca 200 divákov. V nej pravidelne trénovali: J.Crha družstvo mužov, Ing.I.Lo­bík ženy a dorastenky, P.Baláž dorastencov, M.Slačka žiačky, Ing.J.Zvara družstvo žiakov.

Volejbal začal ako rekreačný šport v SPŠS a SOU ZVL, kde sa vybudovali ihriská. Priemyslovka neskôr využívala telocvičňu v objekte na Vajanského ulici, kde bola provizórne umiestnená až do r.1976. Do nej chodili i žiaci, ktorí boli registrovaní a súťažili za Žilinu. Dve desiatky metrov od SPŠS bolo ihrisko SOU ZVL. V školskom roku 1957/58 nastáva prvé oficiálne meranie síl medzi SPŠS a TJ ZVL. Toto obdobie môžeme po­važovať už za činnosť oddielu TJ ZVL.

Odovzdaním novostavby v r.1961 - Jedenásťročnej strednej škole na ul. Nábrežná s dvoma telocvičňami, poznačil aj rast volejbalu na tejto škole. Vzniká mládežnícky oddiel. Neskôr na JSŠ vzniklo aj žiacke družstvo z 13-15 ročných. Telocvičňa JSŠ bola využívaná volejbalistami TJ ZVL najmä v zim­nom období a v zlom počasí.

Pred rokom 1967 bol kolektív mužov bez trénera. Prvým trénerom amatérom bol A.Čelko. Po ňom prevzal taktovku Ing.L.Kapitan. Pôvodný kolektív tvorili: P.Brodňan, P.Ďurmek, V.Vajdel, M.Čičman, J.Crha, P.Baláž, K.Švaňa, Ing.I.Fojcík a pedagóg gymnázia Ing.I.Lobík od 1.9.1965. Od r.1967 sa oddiel prihlasuje do súťaží riadených ČSZTV. Po vý­hre okresného kola sa nepriamo zapája do krajskej súťaže a niektorí členovia hrajú na ihrisku v Dunajove. V roku 1970 bol už volejbalový oddiel zaradený do súťaže Západoslovenského kraja. Súťaž mala názov Župné majstrovstvo Západoslovenskej oblasti. Na konci sezóny 1970/71 volejbalisti skončili na 2.mieste vo finálnej skupine o postup do II.ligy. Reorganizáciou bol oddiel preradený do súťaže Stredoslovenského kraja. V roku 1971 v jesennej súťaži krajského majstrovstva Stredosloven­ského kraja skončili volejbalisti na I.mieste. Pomer v setoch 38:9. Prehrali jediný zápas. V jarnej sezóne boli opäť prví, pomerom v setoch 77:18 a postú­pili do divízie. V roku 1972 na jeseň sa oddiel Tj ZVL stáva účastníkom II. ligy. Postupne do kolektívu hráčov pribúdajú ďalší, ako Zuziak, Večera, Ing.Kmeť, Ing.Šaran, Panko, Škulavík, Vaňko, Adamčík, Furták, Po­spíšil, Ing.Sýkora, Wajner, Ing.Veselko a iní. Počas obidvoch sezón zohrali naši volejbalisti 28 zápasov, z toho 20 vyhrali. Pomer setov 68:50. V jarnej sezóne skončili na 3.mieste. Stretnutia s atraktívnymi súpermi sa odzrkadlili i v návštevnosti na ihrisku SOU ZVL. Stretnutia v telocvični JSŠ mali obmedzenú návštevnosť pre nedostatok miesta.

Sezóna 1973/74 bola pre samotných hráčov, fanúšikov a pre celé mesto najväčším úspechom volejbalu. Stalo sa to, čo nik nečakal. Oddiel sa stal víťazom II.ligy a postúpil do I.národnej li­gy na Slovensku. R.1974/75 eviduje Kysucké Nové Mesto týchto sú­perov: Slávia UK Bratislava, Dukla Trenčín, Slovan Bratislava, Tesla Vráble, Slávia VŠP Nitra, Iskra Svit a Ružomberok. Zotrvanie v tejto súťaži bolo brzdené nariadením volejbalového zvä­zu, ktoré telocvičňu na ul. Nábrežná neuznali za vhodnú na stretnutia SNL pre nevyhovujúce rozmery. Stretnutia sa museli hrať v Čadci. To malo aj vplyv na návštevnosť fanúšikov. Bola to veľká nevýhoda, pretože sa nevytváralo domáce prostre­die. Hráči neustálym cestovaním zbytočne plytvali časom na úkor hernej prípravy. Za takýchto podmienok nebolo dostatok síl sa vysporiadať s udržaním úrovne i brzdením finančných prostriedkov od TJ ZVL. Rok 1975 bol i rozlúčkou s najvyššou súťažou. V sezóne 1975/76 oddiel zastupuje do II.ligy. To má za následok i odchod niektorých hráčov. Nastáva určitý útlm. Siedme miesto v II.lige znamená zostup do krajskej súťaže. V nasledujúcom roku sa Ing.L.Kapitán vzdáva funkcie a oddiel sa dočasne odhlasuje zo sú­ťaže. Doba ukázala, že preruše­nie súťaže mužov bolo iba prechodným javom.

Ukončenie aktívneho súťaženia, zapríčinené narastajúcim vekom mala aj prínos pre volejbalové dianie. Činnosť týchto hráčov sa zame­rala na odovzdávanie skúsenosti mládeži. Absolvovaním školenia trénera II.triedy sa J.Crha ujíma dorastencov. Okresná tlač Kysuce zo 7.10.1979 informuje, že starší dorast TJ ZVL sa stáva víťazom krajského majstrovstva Stredoslovenského kraja. Víťazstvo zopakoval v jarnej sezóne 1980 a zabezpečil si účasť v kvalifikačnom turnaji o postup do národnej ligy dorastencov 21.-22.6.1980 v Nitre. V turnaji naše mesto reprezentovali: M.Be­húň, P.Lulek, M.Kapitán, Ľ.Kobeda, L.Jopek, Ľ.Kavacký, J.Polá­ček, R.Drexler, J.Kapitulík. Aj keď v turnaji nezvíťazili, podali veľmi dobrý.

Súťaženie dorasteniek a žien je úzko spojené s menom Ing.I.Lobí­ka. Prišiel do Kys. Nového Mesta z Trenčína. Svoju činnosť začal v Odbornom učilišti ZVL. V ňom boli aj dievčatá zo Žiliny, ktoré mali volejbalové základy z tréningov v Žiline. Po zdokona­lení volejbalových prvkov a systému hry družstva, sa zapojilo učilište do hier učňovského dorastu. V roku 1967 sa stali dievčatá majsterkami ČSSR v rezorte Minister­stva ťažkého priemyslu v Blansku. Tento titul po víťazstvách v kraj­skom a celoslovenskom kole zopakovali aj v r.1968 v Partizánskom a v r.1969 v Ostrave. Z pô­vodného počtu 40 adeptiek volejbalu zastalo 12 hráčok, ktoré po in­tenzívnom tréningu položili základ ďalšiemu volejbalovému dianiu v meste. Dorastenky, zo začiatku pod hlavičkou TJ OU ZVL Kys.Nové Mes­to začali hrať v krajskom majstrovstve v súťažnom ročníku 1967/68. Hneď v prvom ročníku skončili v konkurencii 14-tich družstiev na ôs­mom mieste. Výkonnosť hráčok sa postupne zlepšovala a v ročníku 1970/71 po prvý krát zvíťazili v krajskom majstrovstve. Káder tohto družstva tvorili hráčky: Klimková, Kopasová, Požárová, Šidlová, Kri­váčková, Galvánková, Frolová, Hillová, Pravdíková, Tabaková, Macurová, Kadová. Pre reorganizáciu súťaže však víťazný celok nepostupo­val do dorasteneckej ligy. Túto možnosť však dievčatá využili v súťažnom ročníku 1972/73. Po finálových turnajoch v Banskej Štiavnici a v Prievidzi sa stali s výra­zným náskokom majsterkami Stredoslovenského kraja a zaistili si štart v národnej dorasteneckej lige.

Ako nováčik v dorasteneckej lige si dievčatá počínali úspešne, v ročníku 1973/74 obsadili na Slovensku piate miesto. Aj v ďalšom ročníku 1974/75 skončili v tejto súťaži na šiestom mieste. Potom došlo k výmene niektorých hráčok. Opory družstva Hanka Kriváčková odišla študovať do Bratislavy a prestúpila do extraligového celku žien ČH Bratislava a Maja Tabaková, ktorá študovala v Nitre a hrávala tiež extraligu za VŠP, bola i členkou kádru akademičiek ČSSR.

V ročníku 1975/76 dorastenky TJ ZVL vypadli z dorasteneckej ligy, ale po ročnom účinkovaní si opäť víťazstvom v krajskom majstrovstve vybojovali ročnú účasť v dorasteneckej lige. Vtedy v kádri dorasteniek bo­li: Jarka Chládková, Jana Ševecová, Magda Majcová, Zuzka Halusko­vá, Katka Jedináková, Maja Birkusová, Zlata Kubičková, Jana Pilátová, Alena Belanská, Jarka Vlčková, Maja Tóthová. Počas národ­nej dorasteneckej ligy hrávali dievčatá s družstvami: ČR Bratislava, Slávia UK Bratislava, Stavbár Žilina, Stavbár Prievidza, Mladosť Poprad, Vihorlat Snina, ČR Banská Bystrica, ZVL Prešov, Iskra Hnúšťa, Tatran Devín.Od súťažného ročníka 1975/76 hrali ženy TJ ZVL v krajskom majstrovstve. Hneď od prvého ročníka, keď skončili na druhom mieste, boli stále na predných miestach krajského majstrovstva. Káder tvoria hráčky býva­lých dorasteneckých družstiev, ktoré vekovo pokročili. Dievčatá TJ ZVL úspešne reprezentovali aj Gymnázium v hrách škôl II.cyklu. Trikrát sa prebojovali do celoštátne­ho finále v Trstenej. Dievčatá TJ veľakrát reprezentovali náš kraj na turnajoch "Olympijských nádejí" dorasteniek, ktoré sa pravidelne od roku 1980 konali v rôznych mestách ČSSR. Vo výbere Stredoslovenského kraja z roku 1984 boli Gaba Sidorová, Mirka Slačková, Soňa Letková, Táňa Galvánková, trénerom výberu dorasteniek bol Ing.I.Lobík. Problémom pre postup dorasteniek do národnej ligy bol odchod kvalitných hráčok na štúdia na vysoké školy.

Ing.I.Lobík bol predsedom Okresného volejbalového zväzu. Ako tréner II. triedy a rozhodca I. triedy vykonával aj funkciu trénera Kraj­ského výberu mladších dorasteniek Stredoslovenského kraja.

Volejbal v našom meste zapustil korene a rozširovala sa členská základňa. Vlastná hala mala napomôcť ďalšiemu rozvoju pre mladšie  generácie.

prevzaté z brožúry,

ktorá bola vydaná k 65. výročiu telovýchovy

v Kysuckom Novom Meste 1921 - 1986

upravené