Povinné zverejňovanie informácií

MKŠS v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje povinné informácie, bez toho aby o ne niekto požiadal.