< návrat späť

Šach má dlhú históriu, je jedna z najstarších hier. Má prinajmenej 1500 rokov. Jej rozkvet sa vždy spájal so všeobecným hmotným a duchovným rozvojom. Kedysi bol šach hrou kráľov, dnes je prístupný každému a získava si čoraz viac prívržencov na celom svete. V posledných rokoch zaznamenávame veľký rozmach šachu vo svetovom meradle. Neohraničenosť šachu, hĺbka jeho podstaty, spojenie prísnej logiky a neobmedzených možností prejaviť iniciatívu a fantáziu povyšujú šach na súčasť všeľudskej kultúry. Hra mudrcov, duševná gymnastika - tieto a ďalšie podobné prívlastky vyjadrujú vážny, úctivý vzťah mnohých ľudí k tejto pozoruhodnej hre. V niektorých krajinách sa šach stal povinným školským predmetom. V živote môžu mať deti a mládež potešenie zo šachu, a je to na nich, aký spôsob hry si zvolia. Či uprednostnia relaxačnú hru doma, v šachových kluboch s priateľmi, alebo ťažké zápasy na turnajoch. Šach nemusíme hrať len v  miestnosti.  Niektorí  ľudia  obľubujú hrať šach vonku, v parku alebo na obrovských šachovniciach. Úžasným priestorom pre šachistov je internet a šachové počítače. Deti si môžu vybrať z mnohých webových stránok a súperov si vyhľadávajú po celom svete. Pri hre so šachovým počítačom je možnosť nastaviť úroveň hry podľa svojich schopností. Práca s výpočtovou technikou je súčasťou kvalitnej výučby talentovaných jednotlivcov, ktorá umožňuje manipuláciu so šachovými databázami a analýzu jednotlivých častí partií. Pri práci s výpočtovou  technikou  žiaci postupne prenikajú  do problematiky databázy šachových partií najsilnejších šachistov sveta, čím sa obohacuje ich vlastný štýl hry. Pri víťazstve nad výborným súperom prežíva mladý šachista príjemný pocit uspokojenia z vlastných schopností. Ak chce talentovaný šachista víťaziť, potrebuje sebadôveru, koncentráciu a schopnosť učiť sa z literatúry, počítačov, videa a získavať cenné skúsenosti z vlastných prehier.  Šach je spoločenská hra, ktorá poskytuje mládeži priestor pre sebarealizáciu, podporuje hravosť a súťaživosť. V šachu, tak ako pri každom inom športe bola odveká snaha určiť, kto je najlepší. Šach prebúdza a rozvíja silu myšlienky, vyžaduje správnu formuláciu postupnosti krokov pri riešení problémov, aktivizuje tvorivosť, uprednostňuje systémové riešenia pred náhodnými, rozvíja logické myslenie a pamäť. Pomáha výchove silných osobností, schopných dopracovať sa ku konečnému cieľu a minimalizovať percento omylov, vedie k vzájomnej úcte, pracovitosti, presnosti a vytrvalosti, vôbec k úspechu v živote. Krásu šachu  chápu  a  vnímajú šachisti rôzne. Nemecký  šachový  majster Siegbert Tarrasch povedal na začiatku 20. storočia: „Vždy mi bolo trochu ľúto človeka, ktorý nerozumie šachom, práve tak, ako človeka, ktorý nikdy nepoznal lásku. Šachy  tak ako hudba a  ako  láska  dokážu  urobiť  človeka  šťastným". Existuje veľa talentovaných detí na rôzne druhy športu. Avšak  mnohí z nich nedostanú šancu, aby rozvíjali svoje rozumové a pohybové schopnosti na majstrovskú úroveň. Každý talent sa rozvíja len činnosťou vo vybranom odbore, ináč zanikne. Preto sme sa rozhodli v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto, v spolupráci s vedením školy, dať šancu rozvíjať svoj talent deťom z tejto školy, v jednej z najstarších hier na svete - v šachovej hre.  V septembri roku 1997 sme vytvorili na tejto škole najskôr šachový krúžok, potom v novembri roku 1998 vznikol Šachový klub RADOSŤ Kysucké Nové Mesto, ktorý sa snažil popularizovať šachovú hru najmä medzi deťmi školského a predškolského veku. Mottom šachového klubu bolo: „Šachovou hrou k rozvoju generácie nového tisícročia."

Od 1. januára 2009 prešiel šachový klub pod MKŠS KNM.

Majstrovské súťaže hráme už pod názvom MŠK Kysucké Nové Mesto. 

Za krátke obdobie našej činnosti sme dosiahli výborné výsledky na okresnej a krajskej úrovni, úspešne sme reprezentovali školu i mesto na majstrovstvách Slovenska v šachu jednotlivcov v rôznych vekových kategóriách chlapcov a dievčat - do 8 rokov, do 10 rokov, do 12 rokov,  do 14 rokov, do 16 rokov, do 18 rokov a do 20 rokov. V období rokov 1998 - 01.01.2010 sme sa zúčastnili na viac ako 50 majstrovstvách Slovenska v šachu mládeže v rôznych vekových kategóriách, ktoré sa uskutočnili v 24 mestách a obciach.

Dve žiačky boli 2-krát nominované reprezentovať Slovenskú republiku na majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy v šachu mládeže. Boli to žiačky:

Petronela Ševčíková - v roku 2000.

Zuzana Ševčíková - v roku 2001.

V tomto období bol do tréningového procesu Petronely Ševčíkovej a Zuzany Ševčíkovej zapojený aj reprezentačný tréner   mládeže Jaromír Bednář. Za veľký úspech v roku 2003 považujeme postup družstva starších žiakov KNM z II. EUROREGIONÁLNEJ ŠACHOVEJ LIGY MLÁDEŽE do I. ligy - na rok 2004. Postup vybojovali po 2-ročnom účinkovaní v II. lige títo žiaci: Peter Švaňa, Maroš Mičiak, Petronela Ševčíková, Martin Svrček a Zuzana Ševčíková.

Umiestnenia v I. Euroregionálnej šachovej lige mládeže:

v roku 2004 - 4. miesto, v roku 2005 - 3. miesto, v roku 2006 - 7. miesto, v roku 2007 - 7. miesto, v roku 2008 - 6. miesto, v roku 2009 - 8. miesto.

V športovej príprave najtalentovanejších žiakov nám pravidelne pomáhal Ing.Marián  Kantorík  - majster  Slovenska v šachu z roku 1992, tréner II. triedy.

V prvých piatich rokoch činnosti šachového klubu bolo zapojených do tréningového procesu 12 - 15 detí. Šach si získal veľkú popularitu  hlavne po zisku 5 titulov majstrov Slovenska v roku 2001:

1. z majstrovstiev SR v kategórii dievčat do 10 rokov

- 1. miesto získala Zuzana Ševčíková,

2. z majstrovstiev SR v kategórii dievčat do 8 rokov

- 1. miesto získala Zuzana Ševčíková,

3. z majstrovstiev SR družstiev mladších žiakov

- 1. miesto získalo družstvo žiakov ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto

- Maroš Mičiak, Martin Svrček a Petronela Ševčíková,

4. z majstrovstiev SR družstiev mladších žiakov - II. šacovnica

- 1.miesto získal Maroš Mičiak,

5. z majstrovstiev SR družstiev mladších  žiakov -  IV.  Šachovnica

-  1. miesto získala Petronela Ševčíková.    

Piati naši odchovanci boli majstri Slovenska. Sú to:

Zuzana Ševčíková - 2-násobná majsterka Sloveska:

majsterka SR v kategórii dievčat do 10 rokov,

majsterka SR v kategórii dievčat do 8 rokov.

Maroš Mičiak - 2-násobný majster Slovenska:

majster SR v súťaži družstiev mladších žiakov,

majster SR v súťaži družstiev mladších žiakov - II. šachovnica.

Petronela Ševčíková - 2-násobná majsterka Slovenska:

majsterka SR v súťaži družstiev mladších žiakov,

majsterka SR v súťaži družstiev mladších žiakov - IV. šachovnica.

Martin Svrček - 2-násobný   majster   Slovenska:      

majster SR v súťaži družstiev mladších žiakov,

majster SR v súťaži družstiev mladších žiakov - II. šachovnica.

Peter Švaňa - akademický majster SR.

Popularita šachu v ŠK sa zvýšila aj vďaka pravidelne publikovaným výsledkom našich žiakov v novinách - Kysuce, Kysucké noviny, Žilinský večerník a Zvesti KNM, ale aj v časopisoch - Slovenský šach, Československý šach a dokonca 15.10.2001 vyšiel v časopise Slovenka (číslo 42) článok Jána Dzúra s titulom „Kysuckí malí machri". Redaktor Ján Dzúr prišiel  na našu školu, aby sa mohol osobne porozprávať so šiestimi majstrami Slovenska zo ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto. Boli to 4 žiaci - majstri SR v šachu, 1 žiak - majster SR v karate a 1 žiak - majster SR v motokrose. V marci roku 2003 STV-2 odvysielala v Regionálnom denníku záznam z Majstrovstiev SR v šachu v kategórii chlapcov a dievčat do 10 rokov v KNM. Popularita šachu sa odrazila i vo zvýšenom záujme žiakov o šach aktívnou činnosťou v šachovom klube, keď v roku 2002  bolo aktívne zapojených do činnosti v šachovom klube už 39 žiakov. V roku 2003 sa tento počet zvýšil až na 59 žiakov. Pre porovnanie uvádzame údaje z aktívnej činnosti žiakov v rokoch 1997 - 2009:

 • v roku 1997 - 12 žiakov,
 • v roku 1998 - 12 žiakov,
 • v roku 1999 - 14 žiakov,
 • v roku 2000 - 13 žiakov,
 • v roku 2001 - 13 žiakov,
 • v roku 2002 - 39 žiakov,
 • v roku 2003 - 59 žiakov,
 • v roku 2004 - 55 žiakov.,
 • v roku 2005 - 51 žiakov,
 • v roku 2006 - 37 žiakov,
 • v roku 2007 - 31 žiakov,
 • v roku 2008 - 22 žiakov,
 • v roku 2009 - 25 žiakov.

V roku 1999 ŠK RADOSŤ KNM úspešne  zorganizoval  majstrovstvá SR v šachu mládeže družstiev starších žiakov. V roku 2002 vyhral Šachový klub RADOSŤ KNM konkurz  na usporiadanie majstrovstiev SR, ktoré sa konali v Kysuckom Novom Meste v dňoch 02.03.-05.03.2003.

V roku 2000 a 2001 členovia nášho šachového klubu reprezentovali Slovensko na MAJSTROVSTVÁCH SVETA a MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY v šachu mládeže.

V roku 2002 sa Maroš Mičiak a Petronela Ševčíková kvalifikovali na KALOKAGATIU 2002 - medzinárodnú olympiádu detí a mládeže,  kde sa Petronela Ševčíková umiestnila  na medailovom  3. mieste.

Vyvrcholením práce  s mládežou  bolo 1. miesto  v tretej  lige v súťaži dospelých v súťažnom ročníku 2008/2009, čím si naše družstvo zabezpečilo postup  do  druhej  ligy. 

Tabuľka podľa poradia

Por.

Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 TB1 

 TB2 

 TB3 

1

SK Radost Kys.Nove Mesto

 * 

2

3

6

5

7

5

5

6

7

27

57,0

0

2

MSK Dolny Kubin B

6

 * 

5

3

5

4

5

4

6

26

54,5

0

3

SK CAISSA Cadca C

5

3

 * 

½

4

5

4

23

49,0

0

4

Liptovska sachova skola B

2

5

 * 

3

4

22

47,5

0

5

CC Sklene Patriots

3

 * 

6

5

18

43,0

0

6

TJ INBEST Dunajov B

3

4

4

 * 

5

17

49,5

0

7

MSK Dolny Kubin C

1

3

5

2

 * 

4

4

6

14

40,0

0

8

TJ SK Tvrdosin A

3

4

4

 * 

4

5

12

41,0

0

9

SK Ruzomberok A

3

4

4

 * 

3

5

11

43,0

0

10

SO CENTRAL Zilina B

3

3

 * 

5

9

37,0

0

11

SK Krivan Lipt-Ondrasova A

2

2

3

4

4

5

3

 * 

8

38,0

0

12

TJ Mladost Zilina C

1

2

3

3

 * 

3

28,5

0

 

Ako nováčik súťaže sa naše družstvo umiestnilo v  2. lige v súťažnom ročníku 2009/2010 na výbornom druhom mieste. Reprezentovali nás: Marián Kantorík, Peter Švaňa, Martin Zvarík, Matej Vyparina, Ján Brhel, Alexandra Zvaríková, Maroš Mičiak, Martin Svrček, Matej Kukučka, Matej Králik, Ľubomír Bukový, Ľubomír Ševčík, Anton Maslák.          

Tabuľka podľa poradia

Por.

Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 TB1 

 TB2 

 TB3 

1

ZILINA DMS

 * 

6

5

24

45,5

0

2

KYSUCKE NOVE MESTO MSK

 * 

4

5

3

6

6

22

53,0

0

3

CADCA Caissa B

4

 * 

7

4

4

4

5

5

4

20

50,5

0

4

BANSKA BYSTRICA TH Junior B

1

 * 

3

2

7

5

4

16

43,5

0

5

LIPTOVSKA sachova skola B

3

5

 * 

5

5

4

4

4

15

46,0

0

6

DOLNY KUBIN MSK

5

4

3

 * 

7

4

4

5

2

15

44,5

0

7

JELSAVA Magnezit

2

3

 * 

5

5

5

6

15

43,5

0

8

ZVOLEN Slavia TU

4

6

4

1

 * 

4

15

41,0

0

9

BANSKA BYSTRICA PSK Kurta

2

4

1

4

4

3

4

 * 

5

4

8

14

44,5

0

10

BANSKA BYSTRICA Veza CVC

2

3

4

3

3

 * 

8

10

42,5

0

11

ZILINA Central SO

3

3

3

3

4

 * 

2

10

39,5

0

12

MARTIN Medea sk

3

4

4

4

6

2

0

0

6

 * 

9

34,0

0

 

Podrobnejšie výsledky: www.chess.sk /súťaže, 2009/2010, 2. liga skupina C/    

Nominácie žiakov ZŠ  Clementisova  Kysucké  Nové  Mesto  do reprezentácie SR v šachu mládeže                      

V dňoch 21.02.-26.02.2000 sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši Majstrovstvá SR v šachu mládeže, na ktorých sa Petronela Ševčíková (v tom čase žiačka 5.A triedy v ZŠ Clementisova KNM) umiestnila v kategórii dievčat do 12 rokov na 3. mieste. Svojím medailovým umiestnením sa kvalifikovala na majstrovstvá Európy a na majstrovstvá sveta v šachu mládeže. Petronela Ševčíková bola nominovaná  do reprezentácie mládeže SR na rok 2000. V dňoch od 10.10.2000 do 24.10.2000 sa zúčastnila MAJSTROVSTIEV SVETA v šachu mládeže v Oropese del Mar (Španielsko).

V dňoch 05.03.-08.03.2001 sa uskutočnili v  Nitre Majstrovstvá SR v šachu v kategórii dievčat do 10 rokov, na ktorých získala Zuzana Ševčíková (v tom čase žiačka 1.D triedy ZŠ Clementisova KNM) titul majsterky Slovenska. Tým splnila podmienky pre účasť na majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy v šachu mládeže. Zuzana Ševčíková bola nominovaná do reprezentácie mládeže na rok 2001. Z finančných dôvodov sa zúčastnila len MAJSTROVSTIEV EURÓPY v šachu mládeže, ktoré sa konali v Kallithei (Grécko) na poloostrove Chalkidiki, neďaleko Solúnu (Thessaloniki), od 30.08.2001 do 10.09.2001. Dôvodom neúčasti na majstrovstvách sveta  bol aj vek Zuzany Ševčíkovej, ktorá mala v tom čase len 7 rokov a štartovala v kategórii dievčat do 10 rokov (najnižšia možná veková kategória na oficiálnych majstrovstvách sveta v šachu mládeže).

Zuzana  Ševčíková   bola  nominovaná  do  reprezentácie  SR v šachu mládeže aj na rok 2003. Z finančných dôvodov sa však majstrovstiev sveta, ani majstrovstiev Európy v šachu mládeže nezúčastnila.

Majstrovstvá sveta  v šachu  mládeže v Španielsku v roku 2000     

V španielskom Oropesa del Mar sa od 10. do 24. októbra 2000 konali Majstrovstvá sveta v šachu mládeže v kategóriách do 10, 12, 14, 16 a 18 rokov. Na majstrovstvách súťažilo 1241 hráčov z 84 štátov sveta. Najpočetnejšie zastúpenie na šampionáte mala poriadajúca krajina (77), ďalej Rusko (60), USA (43), Kanada (40), Ukrajina (39) a Argentína (34). Slovenská výprava cestovala na tieto majstrovstvá sveta v zložení dvaja reprezentační tréneri (Jaromír Bednář a Ladislav Kotán), medailisti z majstrovstiev SR v šachu mládeže v roku 2000 a rodičia mladých reprezentantov. Na šampionát sme mali zabezpečenú najskôr autobusovú dopravu, ktorá bola však zrušená. Nič iné nám teda neostávalo ako cestovať letecky na trase Viedeň - Frankfurt - Valencia a späť, čo bolo podstatne finančne náročnejšie. Po príchode do Valencie nás organizátori šokovali správou, že ešte neobdržali požadovanú sumu za transport z letiska do Oropesy del Mar. Bolo to pre nás nepochopiteľné, ako je to možné, veď všetci rodičia mladých reprezentantov zaplatili platby v požadovanom termíne a organizační pracovníci SŠZ  v Bratislave nedodržali termín platby organizátorov majstrovstiev sveta. Nakoniec sa podarilo zabezpečiť doklad o zaplatení a po 4-hodinovom čakaní a dohadovaní nakoniec autobus prišiel, aby nás odviezol do dejiska majstrovstiev sveta - Oropesy del Mar. Po príchode sme boli ubytovaní v hoteli Rumbo a mohli sme sa plne venovať už iba aklimatizácii a príprave na ťažké zápasy. Pre väčšinu mladých slovenských reprezentantov to boli prvé majstrovstvá sveta. Slovenskú republiku reprezentovalo 11 mladých šachistov. Za Slovenskú republiku nastúpila k súťažným šachovniciam v kategórii dievčat do 12 rokov Petronela Ševčíková, v tom čase žiačka 6.A triedy ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto. Odohrala zápasy s týmito hráčkami: Hamrakulova Yulduz  (Uzbekistan), Iskenderova Khayla (Azerbajdžan), Harsanyi Kinga (Maďarsko), Benggawan Alexandra (Kanada), Chunguane Soviria (Mozambik), Franciskovic Borka (Chorvátsko), Mezioud Amina (Alžírsko), Agayeva Aytan (Azerbajdžan), Gil Rodrigez Isabel (Španielsko), Mourot Clara (Francúzsko).

Majstrovstiev sveta sa zúčastnila Petronela Ševčíková prvýkrát, celkovo získala 4  body  a  obsadila 66. miesto.  Medaile z majstrovstiev sveta v kategórii dievčat do 12 rokov získali:

1. miesto - Pourkashiyanová (Irán),

2. miesto - Nebolšinovová (Rusko),

3. - 4. miesto - Arutjunovová (Ukrajina) a Xue Minynjie (Čína).

Majstrovstvá  Európy  v  šachu  mládeže  v Grécku  v roku 2001

Majstrovstvá Európy v šachu mládeže v kategóriách do 10, 12, 14, 16 a 18 rokov sa uskutočnili v dňoch 30.08.-10.09.2001 v Grécku (Kallithea). Slovenská výprava cestovala na šampionát v zložení -Ladislav Kotán (reprezentačný tréner mládeže), Mgr. Milan Kajan (predseda SŠZ), medailisti z majstrovstiev SR v šachu mládeže v roku 2001 a ich rodičia. Do Grécka sme cestovali letecky z Budapešti do Thessaloniki. Za Slovenskú republiku nastúpila k súťažným šachovniciam v kategórii dievčat do 10 rokov Zuzana Ševčíková, v tom čase žiačka 2.D triedy ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto.  Zuzka bola ako 7-ročná najmladšou šachistkou na šampionáte. Odohrala zápasy  s  hráčkami  z   Ruska,   Rakúska,   Gruzínska,   Estónska, Albánska, Rumunska a Grécka. Súperky boli šachovo vyspelé, čo dokazuje aj skutočnosť, že v jej kategórii štartovalo 19 hráčok z krajín bývalého ZSSR. So ziskom 3 bodov sa umiestnila na 32. mieste.

V kategórii dievčat do 10 rokov sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto - Tairova Alena (Bielorusko),

2. miesto - Repina Varvara (Rusko),

3. miesto - Muzychuk Mariya (Ukrajina). 

Kalokagatia - medzinárodná olympiáda detí a mládeže

To, že KALOKAGATIA je snaha po duševnej a telesnej dokonalosti, že znamená súlad krásy a dobra - je známe každému, kto si zalistuje v slovníku cudzích slov alebo si spomenie nato, čo sa učil v dejepise o starom Grécku. Slovenský olympijský výbor a Slovenská asociácia športu na školách organizujú každé dva roky Medzinárodnú olympiádu detí a mládeže - KALOKAGATIU. Toto podujatie nemožno chápať ako jednorazový festival či šampionát šampionátov, ale najmä ako dlhodobý program ušľachtilého napĺňania  voľného času a uspokojovania mnohostranných záujmov detí a mládeže, program rozvíjania všetkého dobrého, čo v ľuďoch je. To je jedným z rozhodujúcich pilierov, na ktorých KALOKAGATIA stojí. Je správne, ak v našich podmienkach oživená kalokagatia je chápaná a presadzovaná do života ako životná filozofia, spočívajúca v harmonickom rozvíjaní a spájaní kvality tela, vôle a mysle, v nepretržitom uplatňovaní zásad čistej hry a princípu každodennej ľudskej znášanlivosti. A práve v tom spočíva veľkosť kalokagatie, ktorá učí a núti človeka, aby vo vnútornom boji dobra a zla sa postavil na stranu dobra, aby bol vždy ochotný a pripravený pomôcť tomu a tam, kde sa to žiada a potrebuje. Nie je to ľahké a vyžaduje si to veľa zodpovednosti, trpezlivosti, vytrvalosti, sebadisciplíny a sebaovládania. V dňoch 20.06.-24.06.2000 sa uskutočnila v Trnave V.Medzinárodnárodná olympiáda detí a mládeže - KALOKAGATIA 2000. Súťažilo sa aj v šachu. Z okresných a krajských kôl sa na KALOKAGATIU 2000 kvalifikovala aj Petronela Ševčíková (v tom čase žiačka 5.A triedy ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto), ktorá obsadila v kategórii dievčat ZŠ 5. miesto. Počas 5 dní športových súťaží bolo pre žiakov veľmi atraktívne slávnostné otvorenie olympiády, ale usporiadatelia im pripravili tiež nezabudnuteľný zážitok zo zábavno-súťažnej šou Večer s MARKÍZOU, v ktorej účinkovali známe osobnosti - A. Vadkerti, Ľ. Karásek, P. Rusko, Ľ. Lintner, E. Černá, J. Hospodárová, D. Kleinová, P. Herman a ďalší. Ešte výraznejší úspech dosiahli žiaci ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto na VI.Medzinárodnej olympiáde detí a mládeže - KALOKAGATII 2002, ktorá sa uskutočnila 25.06.-27.06.2002 v Trnave. Z kapacitných dôvodov bola hlavná súťaž v šachu presunutá do Hlohovca. ZŠ Clementisova KNM reprezentovali dvaja žiaci v šachu - Maroš Mičiak a Petronela Ševčíková (v tom čase boli obaja  žiakmi 7.A triedy). Viac sa darilo P. Ševčíkovej, ktorá v kategórii dievčat získala bronzovú medailu. V kategórii dievčat sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto - Zuzana Borošová (Komárno) - niekoľkonásobná účastníčka majstrovstiev sveta a ME v šachu mládeže,  

2. miesto - Erika Machalová (Budmerice) - reprezentantka SR v šachu mládeže, účastníčka majstrovstiev sveta a ME v šachu mládeže,

3. miesto  - Petronela Ševčíková (Kysucké Nové Mesto).  

V kategórii chlapcov sa umiestnil Maroš Mičiak na 15. mieste.