Kategória: Liga ZŠ

I. ročník školskej ligy

Mestské kultúrno-športové stredisko

Kysucké Nové Mesto

I. ročník školskej ligy

vo volejbale dievčat a basketbale chlapcov

žiakov ZŠ


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Vyhlasovateľ:   MKŠS KNM
  2. Usporiadateľ:   CVČ KNM, poverená ZŠ určená v rozpise
  3. Účastníci: ZŠ Suľkov, Nábrežná, Clementisova, Povina
  4. Termíny stretnutí a miesta:       

29.11.2007

volejbal ZŠ Nábrežná KNM

28.11.2007

basketbal ZŠ Clementisova KNM

23.1.2008

volejbal MŠH

24.1.2008

basketbal ZŠ Povina

10.4.2008

volejbal MŠH

14.5.2008

basketbal ZŠ Nábrežná

5.6.2008

volejbal ZŠ Suľkov

6.6.2008

basketbal ZŠ Nábrežná

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis:

hrá sa podľa platných pravidiel v basketbale a volejbale ZŠ

Štartujú:

žiaci a žiačky ZŠ

Podmienka účasti:

súpiska hráčov potvrdená riaditeľom školy, jednotné a očíslované dresy

Začiatok stretnutí:

podľa rozpisu, vždy do 8.00 hod.

Rozhodcovia:

zabezpečí MKŠS

Systém súťaže:

hrá sa turnajovým spôsobom, každý s každým v štyroch kolách

Víťaz:

družstvo s najvyšším počtom bodov získa pohár I.ročníka z CVČ KNM

Informácie:

Behúňová CVČ 4213294, 0903478876

Kováčiková MKŠS 4215076, 0902405190